IN-ECO - Air and Vacuum Components - SertifikatiAir and Vacuum Componentswww.in-eco.rs

Sertifikati

CE


CE oznaka je potvrda, da je proizvod u skladu sa adekvatnim osnovnim zahtevima evropskih tehničkih propisa (smernica), koje  se na proizvod odnose, te da je usklađenost dokazana pomoću odgovarajućeg postupka ocenjivanja usklađenosti. Osnovne osobine su zahtevi, koji se tiču zdravlja, zaštite potrošača, zaštite životne okoline i u određenim slučajevima i interoperabilnosti.


RoHS

 

RoHS = je kratica evropske smernice 2002/95/ES Evropskog parlamenta i Veća od 27.1.2003.god. o ograničenju korišćenja nekih opasnih spojeva u električnim i elektronskim uređajima (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Cilj je da se ograniči korišćenje šest u smernici navedenih supstanci kod proizvodnje električnih i elektronskih uređaja, koje  u velikim količinama dolaze do deponija i tako da doprinesu zaštiti ljudskog zdravlja i životne okoline. Proizvođači uređaja odgovaraju za to, da njihovi proizvodi ne sadrže ni jednu od navedenih šest supstanci u većoj količini od one, koju dozvoljava smernica. Iako smernica važi samo za EU, proizvođači svih elektronskih uređaja spolja EU imaju istu obavezu, iako se njihovi proizvodi uvoze u EU. Iste mere je utvrdilo i mnogo drugih država izvan  EU – na primer Švajcarska, SAD, Kina i Južna Koreja.


HSE POLICY

 

Jedna od filozofija, koju primenjuje firma IN-ECO, je „zdravlje, bezbednost i zaštita  životne sredine".
Pored razvoja naše firme, orijentišemo se na bezbedne i zdrave radne uslove za naše radnike, a isto tako se orijentišemo i na saradnju sa onim poslovnim partnerima, koji svojom delatnošću i proizvodima doprinose zaštiti životne sredine.


Za realizaciju naše filozofije objavljujemo naše namere:


 • Dosledno se pridržavati svih obaveza, koje proističu iz pravnih i drugih zahteva u vezi sa zaštitom životne sredine
 • Sarađivati sa proizvođačima, koji koriste materijale prema zahtevima iz Smernice 2002/95/ES Evropskog parlamenta i Saveta Evrope
 • od 27.1.2003. o ograničenju korišćenja određenih opasnih materija u električnim i elektronskim uređajima (RoHS)
 • Prilikom projektovanja, proizvodnje, i prilikom obrade proizvoda, koristiti takve materijale i tehnologije, koje omogućavaju preradusekundarnih sirovina i uštede energije
 • Trajno poboljšavati realizovane delatnosti i radne uslove naših radnika, tako da bude  minimalizovan njihov negativan uticaj na životnu sredinu, bezbednost i radnu higijenu
 • Doslednim preventivnim merama sprečavati havarije i situacije, čije posledice bi mogle imati negativan uticaj na životnu sredinu i na zdravlje zaposlenih
 • Koristiti svoje uređaje, postrojenja i tehnologije u skladu sa zahtevima za zaštitu životne sredine, neodgovarajuće uređaje, postrojenja i tehnologije zamenjivati za povoljnije i produktivnije
 • Prethoditi povredama korisnika naših postrojenja
 • Povećavanjem distribucije naših postrojenja doprinositi zaštiti životne sredine, posebno kod čišćenja otpadne vode
 • Koristiti i unapređivati sistem obrazovanja zaposlenih za podizanje njihove enviromentalne svesti, stručnog znanja i odgovornosti
 • u oblasti zaštite životne sredine
 • Promovisati principe zaštite životne sredine i enviromentalnog menažerstva kod  naših ugovornih partnera i davati prednost tim partnerima, koji primenjuju iste takve principe.

Primenom principa ovakve politike, mi se trudimo, da sačuvamo poverenje i saradnju sa našim poslovnim partnerima i klijentima, pri čemu su veoma važni i zaposleni radnici u našoj firmi.


Upravljanje kvalitetom


Naš najveći prioritet je postizanje potpunog zadovoljstva kupca kod poštivanje svih zakonskih i etičkih standarda. Ponašamo se odgovorno prema našim partnerima, prema sebi uzajamno i prema životnoj sredini. Vodimo naše društvo u trajni razvoj povećavanjem kvalifikacije njegovih radnika i njihovim motivisanjem za bolji kvalitet i rezultate.