IN-ECO - Air and Vacuum Components - Membranske duvaljke i sisaljkeAir and Vacuum Componentswww.in-eco.rs

Vazdušne linearne pumpe Alita (Membranske duvaljke)


48 W - 96 W   
pritisak: 0 - 210 mbar
vakuum: 0 - 150mbar
kapacitet: 6 - 120 l/min


13 W - 35 W   
pritisak: 0 - 200 mbar   
kapacitet: 6 - 29 l/min


48 W - 124 W   
pritisak: 0-220 mbar   
kapacitet: 6 - 180 l/min

Membranske pumpe ALITA su konstruisane, da bi isporučivale velike količine neprekidnog protoka vazduha uz nizak pritisak, ALITA linearne pumpe su veoma efektivne, sa malom potrošnjom električne energije i sa tihim hodom u toku pogona, bez klizajućih delova i komponenata, bez podmazivanja. ALITA vazdušne pumpe ne zahtevaju podmazivanje a vazduh dopremaju bez ikakve kontaminacije.

Formular za zahtev

Ako ste zainteresovani za izradu ponude cena, popunite, molim, naš formular za zahtev.