IN-ECO - Air and Vacuum Components - ALITA vazdušne linearne pumpeAir and Vacuum Componentswww.in-eco.rs

Membranske duvaljke AlitaAL-6A/AL-6SA, AL-15A/AL-15SA, AL-20B/AL-20SB

Karakteristika:

 

 • Stabilan neprekidan protok vazduha                                     
 • Tihi pogon
 • Visok učinak
 • Mala potrošnja energije
 • Niski startni i pogonski napon
 • Mala pulsacija
 • Male vibracije
 • Varijanta bez podmazivanja
 • Dug radni vek
 • Kompaktna i laka konstrukcija
 • Jednostavno održavanje
 • Toplotna zaštita
 • Otpornost konstrukcije
 • Pouzdan neprekidan rad

 

 

Aplikacije

 

 • Čišćenje otpadne vode
 • Poljoprivredni i baštovanski sistemi
 • Praćenje kvaliteta vazduha i uređaji za uzimanje uzoraka vazduha
 • Snabdevanje vazduha u akvarijumima
 • Automatski inhalator
 • Uređaji za cirkulaciono lečenje
 • Zabavni centri
 • Centri za laboratorijsko testiranje
 • Mešanje i miksovanje
 • Proizvodne mašine
 • Lekarski aerosoli
 • Originalni uređaji proizvođača za sisteme pumpanja vazduha
 • Obezbeđenje ozonskih sistema
 • Madraci na vazduh
 • Obezbeđivanje provetravanja vode vazduhom u ribnjacima i u akvarijumima
 • Naučni i hemijski aparati

 

 

Princip:

 

Vazdušne linearne pumpe Alita su efikasan izvor komprimovanog vazduha. Konstruisane su, tako da rade sa malom bukom uz nisku potrošnju električne energije. Strujanje vazduha nastaje od titravog pokreta elastičnih membrana (1), stavljenih na kapcima (2) sa jednosmernim ventilima (3). Kretnje permanentnog magneta (4), uz koji su membrane učvršćene su izazvane naizmeničnim magnetnim poljem (5), koje stvara par elektromagnetnih kalemova. Ceo proces tako funkcioniše bez mehaničkog trenja sa visokom efikasnošću i niskom bukom.

 

alita_princip_cb-01_1233

Model

AL-6A/AL-6SA AL-15/AL-15SA
Struja 0,1 A
0,2 A
Ulaz 13 W
26 W
Nivo buke 27 dB
29 dB
Težina 2,4 kg
2,4 kg
Maksimalni radni pritisak 100 mbar
Napon, frekvencija 230V 50Hz
Zaštita IP

IP54

Dimenzije 150 mm x 130 mm x 111 mm

 

Jednofazni aparati imaju +/- 10% dozvoljenu toleranciju. Prezentirane informacije su priložene uz rezultate testova za nominalnu jedinicu. Specifikacija je predmet promene bez upozorenja.

 

Vazdušne linearne pumpe Alita

 

Na raspolaganju su i veći modeli AL40, AL60 a AL80.

Ako ste zainteresovani za izradu ponude cena, popunite, molim, naš formular za zahtev.

logo_rohs_55

Proizvodi ALITA ispunjavaju zahteve Direktive 2002/95/ES Evropskog parlamenta i Saveta od 27. januara 2003. god. o ograničenju upotrebe odredjenih opasnih materija u električnim i elektronskim uredjajima. logo-ce_46 ALITA standardne linearne vazdušne pumpe ispunjavaju uslove iz Direktive Evropske zajednice za mašinska postrojenja (CE).