IN-ECO - Air and Vacuum Components - Aerating membranaAir and Vacuum Componentswww.in-eco.rs

Aerating membrana

Tehnički parametri
maksimalni protok vazduha na metar dužni na sat max. 10 m³ / m.h

preporučeni protok vazduha na metar dužni na sat

2,5 - 8 m³ / m.h
temperatura vazduha ubrizgava u membranu max. 70 °C
procenat iskorišćenja kiseonika u standardnim uslovima na metar dubine vode 6,5% / m dubine vode
gubitak pritiska u zavisnosti o protoka 30 - 50 mbar
spoljašnji prečnik 65 mm
debljina zida 0,5 mm
širina površine aerating membrane kod blagog pritiska 102 mm
materijal (trajno elastičan i otporan protiv hidrolize i uticaja mikroorganizama) poliuretanski elastomer

 

Aerating membrana sa finim mehurićima - kompaktna i univerzalna zbog visoke efektivnosti provetravanja kiseonikom i trajnosti u procesu provetravanja vode vazduhom.

 

Prednosti aerating membrane:

> ravnomerno i stabilno formiranje mehurića duž celog aerating elementa čak do dužine 30m
> prilikom prekida pogona ne dolazi do zaptivanja aerating membrane i povratnog prodora tečnosti
> minimalni gubitak ptitiska
> optimalizirani oblik, veličina i gustina perforacije
> visok stepen čvrstoće
> dugi rok trajanja (kod uobičajene komunalne vode otprilike 12 godina)
> optimalna debljina zida, koja garantuje visoku mehaničku otpornost
> odlična hemijska otpornost
> automatsko odvodjenje kondenzata iz aerating sistema
areacna_membrana2_1927

Aerating membrana - aplikacije:

> izgradnja novih čistionica otpadne vode
> rekonstrukcija i intenzifikacija postojećih čistionica otpadne vode
> intenziviranje ribnjaka
> provetravanje akumulacionih jezera i neutralizacionih bazena
> mešanje suspenzija
> biodegradacija uljnog taloga
> biotehnologije...

Ako ste zainteresovani za izradu ponude cena, popunite, molim, naš formular za zahtev.