IN-ECO - Air and Vacuum Components - ALITA - AL 40SA, AL60SA, AL80SAAir and Vacuum Componentswww.in-eco.rs

ALITA - AL 40SA, AL60SA, AL80SA

 

Karakteristika:

 

 •  Neprekidan protok vazduha               
 •  niska bučnost i vibracije
 •  visoka efikasnost
 •  mala potrošnja električne energije
 •  dugi vek trajanja
 •  izvedba bez ulja
 •  kompaktna i lagana konstrukcija
 •  jednostavno održavanje
 •  toplotna zaštita
 •  korišćenje u unutrašnjoj i spoljnoj sredini
 •  pouzdan rad s prekidima i neprekidan rad
 •  bezbedna konstrukcija
 •  automatsko utvrđivanje kvara membrana

Princip:


Vazdušne linearne pumpe Alita su efikasan izvor komprimovanog vazduha. Konstruisane su, tako da rade sa malom bukom uz nisku potrošnju električne energije. Strujanje vazduha nastaje od titravog pokreta elastičnih membrana (1), stavljenih na kapcima (2) sa jednosmernim ventilima (3). Kretnje permanentnog magneta (4), uz koji su membrane učvršćene su izazvane naizmeničnim magnetnim poljem (5), koje stvara par elektromagnetnih kalemova. Ceo proces tako funkcioniše bez mehaničkog trenja sa visokom efikasnošću i niskom bukom.

 

alita_princip_cb-01_1233

Model AL-40SA AL-60SA AL-80SA
Ulaz 48 W 72 W 86 W
Nivo buke 36 dB 38 dB 39 dB
Težina 5.6 kg 6.5 kg
6.5 kg
Izlaz ø 1/4" FPT
Maksimalni radni pritisak 210 mbar
Maksimalni radni vakuum 150 mbar
Ulaz (Maksimalni radni pritisak) 40 W 50 W 52 W
Napon, frekvencija 230V 50Hz
Napon, frekvencija IP54
Dimenzije 205 mm x 173 mm x 202 mm

 

Jednofazni aparati imaju +/- 10% dozvoljenu toleranciju.. Prezentirane informacije su priložene uz rezultate testova za nominalnu jedinicu. Specifikacija je predmet promene bez upozorenja.

 

Duvalice membranske AlitaALITA - AL 40SA, AL60SA, AL80SA (pdf/1MB)


Membranske duvalice Alita AL-40SA, AL-60SA, AL-80SA


Tok

(l/min) 

alita_al-40sa_al-60sa_al-80sa_krivky_579

Tok

(l/min) 


Vakum (bar)                                                Pritisak (bar)
Ako ste zainteresovani za izradu ponude cena, popunite, molim, naš formular za zahtev.

logo_rohs_55

Proizvodi ALITA ispunjavaju zahteve Direktive 2002/95/ES Evropskog parlamenta i Saveta od 27. januara 2003. god. o ograničenju upotrebe odredjenih opasnih materija u električnim i elektronskim uredjajima. logo-ce_46 ALITA standardne linearne vazdušne pumpe ispunjavaju uslove iz Direktive Evropske zajednice za mašinska postrojenja (CE).