IN-ECO - Air and Vacuum Components - ALITA vazdušne linearne pumpeAir and Vacuum Componentswww.in-eco.rs

Membranske duvaljke AlitaAL-100P, AL-120P, AL-150, AL-200

Karakteristika:

 

 • Stabilan neprekidan protok vazduha                                     
 • Tihi pogon
 • Visok učinak
 • Mala potrošnja energije
 • Niski startni i pogonski napon
 • Mala pulsacija
 • Male vibracije
 • Varijanta bez podmazivanja
 • Dug radni vek
 • Kompaktna i laka konstrukcija
 • Jednostavno održavanje
 • Toplotna zaštita
 • Otpornost konstrukcije
 • Pouzdan neprekidan rad

 

 

Aplikacije

 

 • Čišćenje otpadne vode
 • Poljoprivredni i baštovanski sistemi
 • Praćenje kvaliteta vazduha i uređaji za uzimanje uzoraka vazduha
 • Snabdevanje vazduha u akvarijumima
 • Automatski inhalator
 • Uređaji za cirkulaciono lečenje
 • Zabavni centri
 • Centri za laboratorijsko testiranje
 • Mešanje i miksovanje
 • Proizvodne mašine
 • Lekarski aerosoli
 • Originalni uređaji proizvođača za sisteme pumpanja vazduha
 • Obezbeđenje ozonskih sistema
 • Madraci na vazduh
 • Obezbeđivanje provetravanja vode vazduhom u ribnjacima i u akvarijumima
 • Naučni i hemijski aparati

 

 

Princip:

 

Vazdušne linearne pumpe Alita su efikasan izvor komprimovanog vazduha. Konstruisane su, tako da rade sa malom bukom uz nisku potrošnju električne energije. Strujanje vazduha nastaje od titravog pokreta elastičnih membrana (1), stavljenih na kapcima (2) sa jednosmernim ventilima (3). Kretnje permanentnog magneta (4), uz koji su membrane učvršćene su izazvane naizmeničnim magnetnim poljem (5), koje stvara par elektromagnetnih kalemova. Ceo proces tako funkcioniše bez mehaničkog trenja sa visokom efikasnošću i niskom bukom.

 

alita_princip_cb-01_1233

Model

AL-100 AL-120 AL-150 AL-200
Ulaz 120 W 124 W 160 W 261 W
Nivo buke 41 dB 42 dB 44 dB 45 dB
Težina 8.3 kg 8.3 kg 10.1 kg 10.1 kg
Izlaz ø 18 mm 26 mm
Maksimalni radni pritisak 260 mbar
Ulaz (Maksimalni radni pritisak) 78 W 97 W 110 W 125 W
Napon, Frekvencija 230V 50Hz
Zaštita IP

IP54

Dimenzije D x Š x V 248 mm x 205 mm x 245 mm

Jednofazni aparati imaju +/- 10% dozvoljenu toleranciju.

Prezentirane informacije su priložene uz rezultate testova za nominalnu jedinicu.

Specifikacija je predmet promene bez upozorenja.

 

Vazdušne linearne pumpe Alita

 

Proizvode se i modeli pumpi sa manjom snagom AL-40, AL-60, AL-80.

 

 

 

 

 

Ako ste zainteresovani za izradu ponude cena, popunite, molim, naš formular za zahtev.

logo_rohs_55

Proizvodi ALITA ispunjavaju zahteve Direktive 2002/95/ES Evropskog parlamenta i Saveta od 27. januara 2003. god. o ograničenju upotrebe odredjenih opasnih materija u električnim i elektronskim uredjajima. logo-ce_46 ALITA standardne linearne vazdušne pumpe ispunjavaju uslove iz Direktive Evropske zajednice za mašinska postrojenja (CE).