IN-ECO - Air and Vacuum Components - Roots duvaljkeAir and Vacuum Componentswww.in-eco.rs

Roots duvaljke

Roots duvaljke - karakteristika:

 • široka pogonska skala od 24 m³/h až 18 300 m³/h
 • energetski efektivni pogon
 • diferencija radnog pritiska čak 800 mbar

 

Roots duvaljke - aplikacije:

 • aerating sistemi u čistionama otpadne vode
 • spremanje vode za piće
 • hemijska industrija – obrada plastike
 • cementare i krečane - transport mlevenog krečnjaka, cementa
 • transport agresivnih gasova
 • industrijski kotlovi
 • pneumatski transport rastresitih materija i granula
 • prehrambena industrija - pivare, procesi vrenja
 • tekstilna industrija - pomoćne operacije sa nitima
 • vakumska tehnika
 • termoelektrane – transport pepela suvim putem, transport krečnjaka do kotlova, transport vazduha do gorionika
 • atomske elektrane – uzimanje uzoraka vazduha, stvaranje blagog vakuma u prostorijama, isisavanje kontaminirane pare


U mnogim slučajevima umesto Roots duvaljke preporučujemo korišćenje  duvaljke sa bočnim kanalom zbog primetno povoljnijeg pogona i manjih investicionih ulaganja.

Ako ste zainteresovani za izradu ponude cena, popunite, molim, naš formular za zahtev.