IN-ECO - Air and Vacuum Components - Jednostepene duvaljke i sisaljke sa bočnim kanalom INW.Air and Vacuum Componentswww.in-eco.rs

INW_Jednostepene

Karakteristika:

 

 • široka primena
 • veliki broj tipova 
 • pogon bez podmazivanja
 • tihi pogon
 • jednostavno održavanje
 • veliki raspon snage
 • minimum pokretljivih delova
 • laka montaža i demontaža
 • mala težina
 • mnogo opreme

 

Aplikacije:

 

 • provetravanje učistionama otpadnih voda
 • industrijski usisivači: fiksirani i pokretljivi, čišćenje filtera
 • podvodna masaža, kada sa mehurićima vazduha u vodi
 • vazdušne makaze, za procese sušenja
 • pneumatski transportni sistem za brašno, žitarice itd.
 • usisavanje prašine, vazdušni noževi
 • vazdušni otpad iz sterilnih prostorija
 • toplotna kompresija pare za proizvodnju destilovane vode
 • usisavanje proizvodnog otpada
 • uređaj za usisavanje
 • pneumatski transport praška, pudera, granula, veštačkih vlakana, kapsula itd., instalisanje u opasnim oblastima sa rizicima nastanka požara
 • manipulacija sa usisnim svodom, listovanje papira i držanje delova korišćenjem vakuma
 • provetravanje vode u ribnjacima
 • manipulacija sa materijalom, pakovanje termostezanjem
 • usisavanje prašine, držanje listova hartije usisavanjem, gasni otpadni sistem
 • izvlačenje vlage iz zidova vakumom (sisaljke)

 

Princip:

 

Gas se usisava unutar uređaja kroz usisno grlo sa ugrađenim prigušivačem buke (1). U bočnom kanalu (2) mu obrtni točak (3) predaje svoje obrtaje i gas se ujedno centrifugalnom silom pritišće po obodu kompresione komore. Ovako, po spiralnoj putanji se gas postepeno stišće sve to izlaznog grla (4), kojim izlazi napolje. U slučaju višestepenskih duvalica gas prolazi kroz više kompresionih komora smeštenih jedna iza druge i tako doseže veće razlike u pritisku.

 

 

princip_postranny_kanal

  Tip Usisavana
količina

(m3/h)

 Pritisak/
vakum

(mbar)

Motor (IP55)*, 50Hz, (60Hz)** Buka

(dB)

Težina

(kg)

Priključak
duvalice
(unutarnji
navoj)
Snaga Napon Struja
(kW) (V) (A) 
Trofazni
INW 01 H16 *
55 90/80 0,2 200-240 Δ/345-415 Y
1,0 Δ/0,6 Y 
 46 5
 G 1"  
INW 11 H16 *
70 120/110 0,25  200-240 Δ/345-415 Y 1,16 Δ/0,7 Y  
48 7 G 1"
INW 21 H06 80 110/100 0,25  200-240 Δ/345-415 Y 2,1 Δ/1,2 Y   
 53 8 G 1¼"
INW 21 H16 80 130/120 0,4 200-240 Δ/345-415 Y 
2,6 Δ/1,5 Y   
 53 10 G 1¼"
INW 31 H06 110 120/110 0,55 200-240 Δ/345-415 Y 

2,8 Δ/1,6 Y

55 11 G 1¼"
INW 41 H06 145 120/120 0,7 200-240 Δ/345-415 Y 
 3,8 Δ/2,2 Y   63 13 G 1½"
INW 41 H16 145 160/160 0,85 200-240 Δ/345-415 Y 
 4,2 Δ/2,4 Y   63 15 G 1½"
INW 41 H26 145 200/170 1,3 200-240 Δ/345-415 Y 
 5,7 Δ/3,3 Y   63 17 G 1½"
INW 51 H06 210 100/110 0,85 200-240 Δ/345-415 Y 
 4,2 Δ/2,4 Y   64 19 G 2"
INW 51 H16
210 170/170 1,3 200-240 Δ/345-415 Y 
5,7 Δ/3,3 Y   64 21 G 2"
INW 51 H26 210 190/200 1,6 200-240 Δ/345-415 Y 
 7,5 Δ/4,3 Y   64 22 G 2"
INW 51 H36 210 270/220 2,2 200-240 Δ/345-415 Y 
 9,7 Δ/5,6 Y   64 25 G 2"
INW 53 H06 270 40/40 0,85 200-240 Δ/345-415 Y
 4,2 Δ/2,4 Y
65 19 G 2”
INW 53 H16 270 110/120 1,3 200-240 Δ/345-415 Y
5,7 Δ/3,3 Y
65 21 G 2”
INW 53 H26 270 150/160 1,6 200-240 Δ/345-415 Y
 7,5 Δ/4,3 Y
65 22 G 2”
INW 53 H36 270 230/220 2,2 200-240 Δ/345-415 Y
 9,7 Δ/5,6 Y
65 25 G 2”
INW 61 H06 280 180/170 1,6 200-240 Δ/345-415 Y 8,5 ∆/ 4,9 Y 65 24 G 2”
INW 61 H16 280 220/235 2,2 200-240 Δ/345-415 Y 9,7 Δ/5,6 Y 65 26 G 2"
INW 61 H26 280 280/280 3,0 200-240 Δ/345-415 Y 12,5 Δ/7,2 Y 65 31 G 2"
INW 71 H06 318 150/160 1,6 200-240 Δ/345-415 Y 
 8,5 Δ/4,9 Y   69 27 G 2"
INW 71 H16 318 190/190 2,2 200-240 Δ/345-415 Y 
9,7 Δ/5,6 Y  69 29 G 2"
INW 71 H26
318 270/260 3,0 200-240 Δ/345-415 Y 
12,5 Δ/7,2 Y   
 69 34 G 2"
INW 71 H37
318 360/290 4,0 345-415 ∆/600-720 Y  9,5 Δ/5,5 Y
 69 40 G 2"
INW 73 H06 420 100/100 1,6 200-240 Δ/345-415 Y
 8,5 Δ/4,9 Y
70 29 G 2"
INW 73 H16 420 170/180 2,2 200-240 Δ/345-415 Y
9,7 Δ/5,6 Y 70 32 G 2"
INW 73 H26 420 200/220 3,0 200-240 Δ/345-415 Y
12,5 Δ/7,2 Y  
70 37 G 2"
INW 73 H37 420 290/260 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 42 G 2"
INW 81 H07 530 200/200 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 51 G 2½"
INW 81 H17 530 300/300 5,5 345-415V ∆/600-720 Y 13,3 ∆/7,7 Y 70 61 G 2½"
INW 81 H27 530 430/320 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7∆/9,6 Y 70 66 G 2½"
INW 83 H07 700 140/150 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 52 G 2½"
INW 83 H17 700 190/200 5,5 345-415V ∆/600-720 Y 13,3 ∆/7,7 Y 70 62 G 2½"
INW 83 H27 700 260/270 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7 ∆/9,6 Y 70 67 G 2½"
INW 84 H27 900 180/200 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7 ∆/9,6 Y 74 87
G 2½"
INW 84 H37 900 370/280 11,0 345-415V ∆/600-720 Y 28,0 ∆/16,2 Y 74 115 G 2½"
INW 91 H07
1050 190/190 8,5 345-415V ∆/600-720 Y 
 18,2 ∆/10,5 Y  74 108
G 4"
INW 91 H17 1050 280/290 12,5 345-415V ∆/600-720 Y 
28,0 ∆/16,2 Y 
 74 121 G 4"
INW 91 H37 
1050 460/360 18,5 345-415V ∆/600-720 Y 
37,0 ∆/21,0 Y 
 74 126 G 4"
INW 93 H07 1370 110/120 8,5 345-415V ∆/600-720 Y 18,2 ∆/10,5 Y 75 98 G 4"
INW 93 H17 1370 180/190 12,5 345-415V ∆/600-720 Y 28,0 ∆/16,2 Y 75 120 G 4"
INW 93 H37 1370 340/320 18,5 345-415V ∆/600-720 Y 37,0 ∆/21,0 Y 75 131 G 4"
INW 94 H27 1940 110/130 15,0 345-415V ∆/600-720 Y 35,0 ∆/20,0 Y 75 187 G 4"
INW 94 H37 1940 200/220 20,0 345-415V ∆/600-720 Y 40,0 ∆/23,0 Y 75 212 G 4"
INW 94 H47 1940 280/310 25,0 345-415V ∆/600-720 Y 52,0 ∆/30,0 Y 75 219 G 4"
INW 95 H27 2050 170/160 15,0 345-415V ∆/600-720 Y 35,0 ∆/20,0 Y 75 220 G 4"
INW 95 H37 2050 230/250 20,0 345-415V ∆/600-720 Y 40,0 ∆/23,0 Y 75 230 G 4"
INW 95 H47 2050 280/310 25,0 345-415V ∆/600-720 Y 52,0 ∆/30,0 Y 75 235 G 4"
 Jednofazni
INW 01 A11 *
55
80/70 0,2 200-240  1,43 46
6
G 1" 
INW 11 A11 *
70 110/110 0,25 200-240 
1,7 48 8
G 1" 
INW 21 A11 80 130/120 0,37 200-240 
2,7 53 10
G 1¼"
INW 31 A01
100 120/120 0,55 200-240 
3,7 55 12
G 1¼"
INW 41 A01 145 120/120 0,7 200-240 
4,5 63 16
G 1½"
INW 41 A11
145 160/150 0,8 200-240 
5,2 63 16
G 1½"
INW 41 A21
145 190/150 1,1 200-240 7,3 63 18
G 1½"
INW 51 A11
210 160/160 1,1 200-240 
7,3 64 22
G 2"
INW 51 A21
210 200/190 1,5 200-240 9 64 26
G 2"
INW 53 A21 270 120/140 1,5 200-240 9 65 26 G 2"

 

 

* Modeli INW 01 i INW 11 imaju stepen zaštite IP54

** 60 Hz podatke na upit.

 

 

Duvalice / pneumatske pumpe

 

Duvaljke veće snage su dvostepene duvaljke INW.


Jednostepene duvaljke/sisaljke sa bočnim kanalom INW se koriste kao sisaljka ili duvaljka u toku neprekidnog pogona sa snagom navedenom na radnom grafikonu. Na raspolaganju su motori standardnog tipa za ulazni napon: 50 Hz i 60 Hz. Duvaljke/sisaljke imaju po medjunarodnoj klasifikaciji sledeći stepen zaštite: IP 55 (zaštita od prašine i prskanja vodom) osim modela INW 01 i INW 11 koji imaju stepen zaštite IP 54.


Motori ispinjavaju normu DIN EN 60 034/IEC 34-1 i toplotnu klasu F. Trofazni aparati imaju dozvoljenu toleranciju +/- 10% kod konstantnog napona i +/- 5% kod promenjlivog napona, jednofazni imaju +/- 5% dozvoljenu toleranciju. Ako će se koristiti za stalni pogon samo 90% maksimalno dozvoljenog visokog pritiska, u tom slučaju se dozvoljeni raspon napona povećava na vrednost +/- 10%. Dozvoljena tolerancija frekvencije je maksimalno +/- 2%.

 

Krive performansi

Jednostepene duvalice/pumpe sa bočnim kanalom INW


Krive performansi Jednostepene duvalice/pumpe sa bočnim kanalom INW

Toplotne krive

Jednostepene duvalice/pumpe sa bočnim kanalom INW

 


Toplotne krive Jednostepene duvalice/pumpe sa bočnim kanalom INW

Specifikacije dimenzija

Jednostepene duvalice/pumpe sa bočnim kanalom INW

Specifikacije dimenzija Jednostepene duvalice/pumpe sa bočnim kanalom INW

Ako ste zainteresovani za izradu ponude cena, popunite, molim, naš formular za zahtev.

logo_rohs_55

Duvaljke/sisaljke INW ispunjavaju uslove iz Direktive 2002/95/ES Evropskog parlamenta i Saveta od 27. januara 2003. god. o ograničenju korišćenja odredjenih opasnih materija u električnim i elektronskim aparatima. logo-ce_46

Duvaljke/sisaljke INW sa bočnim kanalom odgovaraju zahtevima iz Direktive Evropske zajednice za mašinska postrojenja (CE).