IN-ECO - Air and Vacuum Components - Turbo duvaljke is sisaljke za visoki pritisak INW-HPAir and Vacuum Componentswww.in-eco.rs

INW HP visoki pritisak

Karakteristika:

 

 • široka primena
 • veliki broj tipova 
 • pogon bez podmazivanja
 • tihi pogon
 • jednostavno održavanje
 • veliki raspon snage
 • minimum pokretljivih delova
 • laka montaža i demontaža
 • mala težina
 • mnogo opreme

 

Aplikacije:

 

 • provetravanje učistionama otpadnih voda
 • industrijski usisivači: fiksirani i pokretljivi, čišćenje filtera
 • podvodna masaža, kada sa mehurićima vazduha u vodi
 • vazdušne makaze, za procese sušenja
 • pneumatski transportni sistem za brašno, žitarice itd.
 • usisavanje prašine, vazdušni noževi
 • vazdušni otpad iz sterilnih prostorija
 • toplotna kompresija pare za proizvodnju destilovane vode
 • usisavanje proizvodnog otpada
 • uređaj za usisavanje
 • pneumatski transport praška, pudera, granula, veštačkih vlakana, kapsula itd., instalisanje u opasnim oblastima sa rizicima nastanka požara
 • manipulacija sa usisnim svodom, listovanje papira i držanje delova korišćenjem vakuma
 • provetravanje vode u ribnjacima
 • manipulacija sa materijalom, pakovanje termostezanjem
 • usisavanje prašine, držanje listova hartije usisavanjem, gasni otpadni sistem
 • izvlačenje vlage iz zidova vakumom (sisaljke)

 

Princip:

 

Gas se usisava unutar uređaja kroz usisno grlo sa ugrađenim prigušivačem buke (1). U bočnom kanalu (2) mu obrtni točak (3) predaje svoje obrtaje i gas se ujedno centrifugalnom silom pritišće po obodu kompresione komore. Ovako, po spiralnoj putanji se gas postepeno stišće sve to izlaznog grla (4), kojim izlazi napolje. U slučaju višestepenskih duvalica gas prolazi kroz više kompresionih komora smeštenih jedna iza druge i tako doseže veće razlike u pritisku.

 

 

princip_postranny_kanal

Tip Usisavana
količina
(m3/h)
Pritisak/
vakum
(mbar)
Motor (IP55), 50Hz, (60Hz)* Buka
(dB)
Težina

(kg)

Priključak
duvalice
(unutarnji
navoj)
Snaga Napon Struja
(kW) (V) (A)
Trofazni
INW HP210 H16 47 290/230 0,55 200-240 ∆ / 345-415 Y  2,8 ∆/ 1,6  Y 57 16 G 1¼”
INW HP220 H26 47 490/370 0,81 200-240 ∆ / 345-415 Y   4,0 ∆/ 2,3  Y 58 24 G 1¼”
INW HP220 H56 47 650/370 1,5
200-240 ∆ / 345-415 Y  7,5 ∆/ 4,3  Y 58 28 G 1¼”
INW HP310 H16 66 250/250 0,55 200-240 ∆ / 345-415 Y   2,8 ∆/1,6  Y 57 18 G 1¼”
INW HP310 H26 66 350/280 0,81 200-240 ∆ / 345-415 Y   4,0 ∆/ 2,3  Y 59 18 G 1¼”
INW HP320 H46 65 480/400 1,1 200-240 ∆ / 345-415 Y   5,4 ∆/ 3,1  Y 59 28 G 1¼”
INW HP320 H56 65 540/440 1,5 200-240 ∆ / 345-415 Y    7,5 ∆/ 4,3  Y 59 30 G 1¼”
INW HP410 H16 87 380/300 1,1 200-240 ∆ / 345-415 Y    5,4 ∆/ 3,1 Y 55 22 G 1¼”
INW HP420 H26 87 450/480 1,5 200-240 ∆ / 345--415 Y  7,5 ∆/ 4,3 Y 61 32 G 1¼”
INW HP420 H56 87 750/500 3,3 200-240 ∆ / 345-415 Y 13,0 ∆/ 7,5 Y 61 38 G 1¼”
INW HP510 H16 120 360/310 1,5 200-240 ∆ / 345-415V Y    7,5 ∆/ 4,3 Y 64 28 G 1¼”
INW HP510 H26 120 470/310 2,2 200-240 ∆ / 345-415V Y   11,4 ∆/ 6,6 Y 64 29 G 1¼”
INW HP520 H26 120 460/470 2,2 200-240 ∆ / 345-415V Y   11,4 ∆/ 6,6 Y 64 42 G 1¼”
INW HP520 H77 120 820/500 4 345-415 ∆ 9,0 ∆ 65 52 G 1¼”
INW HP530 H77 120 820/680 4 345-415 ∆ 9,0 ∆ 67 63 G 1¼”
INW HP530 H87 120 1000/680 5,5 345-415 ∆ 11,5 ∆ 67 71
G 1¼”
INW HP610 H16 165 360/340 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y 11,4 ∆/ 6,6 Y 65 33 G 1¼”
INW HP610 H26 165 480/340 3,3 200-240 ∆ / 345-415 Y 13,0 ∆/ 7,5 Y 65 35 G 1¼”
INW HP620 H36 165 500/460 3,3 200-240 ∆ / 345-415 Y 13,0 ∆/ 7,5 Y 67 51
G 1¼”
INW HP620 H57 165 740/460 5,7 345-415 ∆
12,5  ∆ 68 67
G 1¼”
INW HP630 H67 170 1040/730 7,5 345-415 ∆ 16,0  ∆ 72 86 G 1¼”
INW HP351 H26 315 270/290
3
200-260 ∆ / 350-450 Y
11,4 ∆/ 6,5 Y
65
50
G 2 ½”
INW HP351 H37
315 390/350 4 350-450 ∆ / 610-725 Y
 8,4 ∆/ 4,8 Y 65 85
G 2 ½”
INW HP351 H47 315 500/350  5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y
11,1 ∆/ 6,4 Y
65 90
G 2 ½”
INW HP352 H26
320 190/230  3 200-260 ∆ / 350-450 Y 11,4 ∆/ 6,5 Y  68  68 G 2 ½”
INW HP352 H37
320
310/350
 4 350-450 ∆ / 610-725 Y
8,4 ∆/ 4,8 Y
 69  79 G 2 ½”
INW HP352 H47 320 480/530
 5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y
 71  90 G 2 ½”
INW HP352 H57 320 700/530
 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y  15,0 ∆/ 8,7 Y  71  127 G 2 ½”
INW HP352 H67
320
870/530  11 350-450 ∆ / 610-725 Y 22,0 ∆/ 12,7 Y
 72  130 G 2 ½”
INW HP353 H37
320 250/300
4
350-450 ∆ / 610-725 Y 8,4 ∆/ 4,8 Y  69 82 G 2 ½”
INW HP353 H47 320
410/490  5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y
 71 93 G 2 ½”
INW HP353 H57
320 620/680
 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y  71 153 G 2 ½”
INW HP353 H67 320 1020/680
 11 350-450 ∆ / 610-725 Y 22,0 ∆/ 12,7 Y
 72 170 G 2 ½”
INW HP551 H26 480 120/130 3,0 200-260 ∆ / 350-450 Y 11,4 ∆/ 6,5 Y 69 66 G 3”
INW HP551 H37 480 200/230 4,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 8,4 ∆/ 4,8 Y 69 78 G 3”
INW HP551 H47 480 330/380 5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y 69 88 G 3”
INW HP551 H57 480 500/380 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y 69 96 G 3”
INW HP552 H47 480 220/270 5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y 70 118 G 3”
INW HP552 H57 480 370/450 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y 70 126 G 3”
INW HP552 H67 480 630/530 11,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 22,0 ∆/ 12,7 Y 70 145 G 3”
INW HP552 H77 480 890/530 15,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 30,5 ∆/ 17,3 Y 70 156 G 3”
INW HP553 H57 480 280/380 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y 71 142 G 3”
INW HP553 H67 480 540/610 11,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 22,0 ∆/ 12,7 Y 71 167 G 3”
INW HP553 H77 480 830/610 15,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 30,5 ∆/ 17,3 Y 71 180 G 3”
INW HP553 H87 480 1020/610 18,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 37,0 ∆/ 21,0 Y 71 195 G 3”
Jednofazni
 INW HP210 A75 47 290/230 0,55 220-240 6,5 57 17 G 1¼”
INW HP220 A75 47 600/370 1,5 220-240 9,7 58 32 G 1¼”
INW HP310 A71 66 350/250 0,94 220-240 9,0 57 21
G 1¼”
INW HP320 A75 65 550/400 1,5 220-240 9,7 59 33 G 1¼”
INW HP410 A41 87 380/300 1,1 220-240 10,1 55 23 G 1¼”

 

* 60 Hz podatke na upit.


Duvalice / pneumatske pumpe

 

Zbog raznolikosti snage nudimo naprimer i INW_Jednostepene

 

Sisaljke za visoki pritisak sa bočnim kanalom INW se koriste kao sisaljka ili duvaljka u toku neprekidnog pogona sa snagom navedenom na radnom grafikonu. Na raspolaganju su motori standardnog tipa za ulazni napon: 50 Hz i 60 Hz. Duvaljke/sisaljke imaju po medjunarodnoj klasifikaciji sledeći stepen zaštite: IP 54 (zaštita od prašine i prskanja vodom).

Motori ispinjavaju normu DIN EN 60 034/IEC 34-1 i toplotnu klasu F. Trofazni aparati imaju dozvoljenu toleranciju +/- 10% kod konstantnog napona i +/- 5% kod promenjlivog napona, jednofazni imaju +/- 5% dozvoljenu toleranciju. Ako će se koristiti za stalni pogon samo 90% maksimalno dozvoljenog visokog pritiska, u tom slučaju se dozvoljeni raspon napona povećava na vrednost +/- 10%. Dozvoljena tolerancija frekvencije je maksimalno +/- 2%.

 

Krive performansi

Duvalice/pumpe sa bočnim kanalom za visoki pritisak INW


Krive performansi Duvalice/pumpe sa bočnim kanalom za visoki pritisak INW

Toplotne krive

Duvalice/pumpe sa bočnim kanalom za visoki pritisak INW

Toplotne krive Duvalice/pumpe sa bočnim kanalom za visoki pritisak INW

Specifikacije dimenzija

Duvalice/pumpe sa bočnim kanalom za visoki pritisak INW

Specifikacije dimenzija Duvalice/pumpe sa bočnim kanalom za visoki pritisak INW

Ako ste zainteresovani za izradu ponude cena, popunite, molim, naš formular za zahtev.

logo_rohs_55

Duvaljke/sisaljke INW ispunjavaju uslove iz Direktive 2002/95/ES Evropskog parlamenta i Saveta od 27. januara 2003. god. o ograničenju korišćenja odredjenih opasnih materija u električnim i elektronskim aparatima. logo-ce_46

Duvaljke/sisaljke INW sa bočnim kanalom odgovaraju zahtevima iz Direktive Evropske zajednice za mašinska postrojenja (CE).